Φίλοι καλωσορίσατε
Καλωσήρθατε στο blog
Ιστορία Κατεύθυνσης , μια σελίδα όπου επιχειρώ να καταχωρίζω οργανωμένα το υλικό που χρησιμοποιώ διδάσκοντας το μάθημα της Ιστορίας (Θεωρητικής κατεύθυνσης) στην Τρίτη Τάξη του Λυκείου.
Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί τη μεταφορά στο blogspot του Ιστολογίου Ιστορία Κατεύθυνσης blog , το οποίο φιλοξενείται στο σχολικό δίκτυο. Η μεταφορά κρίθηκε επιβεβλημένη γιατί μετά από μια αναβάθμιση που έκανε το Wordpress μεγάλο μέρος του υλικού που έχει αναρτηθεί εκεί έπαψε να προβάλλεται

"Κάλλιο αργά ..."
Άρχισα να ανεβάζω δουλειά για το τμήμα της ύλης που προστέθηκε φέτος. Την υπομονή σας.

Δ1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμωνΟι σημειώσεις του μαθήματος
200px-ekkatharistiki_dilosi_ellinotourkikis_antallagis_plythismon_sel1_19271216a.jpgΔήλωσις Εκκαθαρίσεως Περιουσίας κατά την ανταλλαγή
ελληνοτουρκικών πληθυσμών (1923-1927).


contentsegment_11605514w310_h_r0_p0_s1_v1jpg.jpg
Αριστερά, «Θεοτόκος θρηνωδούσα», 18ος αιώνας, Βυζαντινό Μουσείο.
Δεξιά, βιβλίο πιστοποιητικών ταυτότητας, Σωματείο «Η Νέα Σινασός»
Τα κειμήλια της προσφυγιάς

Λατρευτικά αντικείμενα και ντοκουμέντα από τη Μικρά Ασία

(Έκθεση στο Βυζαντινό μουσείο )
Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα


  
Το κείμενο του σχολικού βιβλίου

1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων

Όπως είδαμε, η Σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προέβλεπε την αποζημίωση των ανταλλάξιμων προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους, από το κράτος υποδοχής18. Το έργο της εκτίμησης της αξίας των εκατέρωθεν περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη Μικτή Επιτροπή Συστάθηκε το 1924 η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, ιδρύθηκαν κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών.
18.Το ένατο άρθρο της Σύμβασης της Λοζάνης.
Άρθρον 9
Η ακίνητος, αγροτική ή αστική περιουσία, η ανήκουσα εις τούς μετανάστας, εις τας εν τω άρθρω 9 αναφερομένας κοινότήτας, ώς και η παρά των μεταναστών ή των κοινότατων εγκαταλειπομένη κινητή περιουσία θέλουσιν εκκαθαρισθή συμφώνως προς τας κατωτέρω διατάξεις υπό των μικτών επιτροπών των προβλεπομένων εν άρθρο 11.
Αι περιουσίαι αι κείμεναι εις τα εδάφη τα υπαγόμενο εις την υποχρεωτικήν ανταλλαγών, ανήκουσαι δε εις εκκλησιαστικά ή εις ευαγή κάθιδρύματα, κοινοτήτων εγκατεστημένων εις έδαφος μη υπαγόμενόν εις την ανταλλαγήν θελουσιν ομοίως εκκαθαρισθή υπό τους αυτούς όρους.
Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών προχωρούσε αργά και η δυσφορία του προσφυγικού κόσμου, που βρισκόταν σε απόγνωση, μεγάλωνε. Έτσι, υιοθετήθηκε η λύση να δοθεί μια προκαταβολή μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας της περιουσίας πού εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, αφού πρώτα το ελληνικό Δημόσιο προέβαινε σε προσωρινή εκτίμησή της. Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους την προκαταβολή αυτή.
Η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών έγινε με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα εξετάζονταν από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των ενδιαφερομένων. Εάν θεωρούνταν ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρησή τους από ένα Ανώτατο Συμβούλιο. Καθορίστηκαν επίσης τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία καταβαλλόταν αποζημίωση. Η προκαταβολή θα δινόταν σ' εκείνους που δεν είχαν μέχρι τότε αποκατασταθεί.
Για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία συστάθηκαν Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, για προβλήματα που ενδεχομένως θα ανέκυπταν. Με την πάροδο του χρόνου η ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης των περιουσιών φαινόταν όλο και πιο μακρινή. Το έργο ήταν τεράστιο και επιπλέον η όλη διαδικασία υπονομευόταν από την τουρκική πλευρά.
ΠΗΓΗ
Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο στο οποίο να εκθέτετε την άποψή σας για το βαθμό στον οποίο κατορθώθηκε η τήρηση του ένατου άρθρου της Σύμβασης της Λοζάνης.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9
Η ακίνητος, αγροτική ή αστική περιουσία, η ανήκουσα εις τους μετανάστας, εις τας εν τω άρθρω 9 αναφερόμενας κοινότητας, ως και η παρά των μεταναστών ή των κοινοτήτων εγκαταλειπομένη κινητή περιουσία θέλουσιν εκκαθαρισθή συμφώνως προς τα κατωτέρω διατάξεις υπό των μικτών επιτροπών των προβλεπομένων εν άρθρω 11.
Αι περιουσίαι αι κείμεναι εις τα εδάφη τα υπαγόμενα εις την υποχρεωτικήν ανταλλαγήν, ανήκουσαι δε εις εκκλησιαστικά ή εις ευγή καθιδρύματα, κοινοτήτων εγκατεστημένων εις έδαφος μη υπαγόμενον εις την ανταλλαγή θέλουσιν ομοίως εκκαθαρισθή υπό τους αυτούς όρους.

Προσοχή ! ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γενική διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών»- σελ . 160 (Όπως είδαµε … Πληθυσµών)
«Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών» – «Ανώτατο Συµβούλιο »- σελ . 160 (Η προσωρινή … αποκατασταθεί)
«Πρωτοβάθµιες – Δευτεροβάθµιες Επιτροπές Εκτίµησης»- σελ . 160– 161 (Για την οριστική … πλευρά)

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1924 : [σελ. 160], σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας.