Φίλοι καλωσορίσατε
Καλωσήρθατε στο blog
Ιστορία Κατεύθυνσης , μια σελίδα όπου επιχειρώ να καταχωρίζω οργανωμένα το υλικό που χρησιμοποιώ διδάσκοντας το μάθημα της Ιστορίας (Θεωρητικής κατεύθυνσης) στην Τρίτη Τάξη του Λυκείου.
Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί τη μεταφορά στο blogspot του Ιστολογίου Ιστορία Κατεύθυνσης blog , το οποίο φιλοξενείται στο σχολικό δίκτυο. Η μεταφορά κρίθηκε επιβεβλημένη γιατί μετά από μια αναβάθμιση που έκανε το Wordpress μεγάλο μέρος του υλικού που έχει αναρτηθεί εκεί έπαψε να προβάλλεται

"Κάλλιο αργά ..."
Άρχισα να ανεβάζω δουλειά για το τμήμα της ύλης που προστέθηκε φέτος. Την υπομονή σας.

9Δβ. Από τη συνθήκη των Σεβρών...Οι σημειώσεις του μαθήματος

β. Από τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία
Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγματικότητα.

Εικόνα
Λαϊκή εικόνα που αναπαριστά τη δολοφονική απόπειρα κατά τον Βενιζέλου στη Γαλλία από δύο απότακτους αξιωματικούς (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, με στόχο να νομιμοποιήσουν τις μέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά. Η συνασπισμένη αντιπολίτευση, όμως, απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, στο οποίο η ετυμηγορία ήτανυπέρ του βασιλιά. Δίστασε όμως να αλλάξει την εξωτερική πολιτική και να επιδιώξει ειρηνική λύση. Το μέτωπο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα.
Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις εκλογές του Νοέμβριοι ανακηρύχθηκε Συντακτική καθώς θεωρήθηκε αναγκαίο να αλλάξει εξ ολοκλήρου το σύνταγμα.Ιστορικά ντοκιμαντέρ σχετικά με τη συνθήκη των Σεβρών στις διευθύνσεις
(από την εκπομπή της ΕΡΤ «ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ )
ΠΗΓΕΣ

Ο Βενιζέλος ανακοίνωσε από το Παρίσι την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών με το παρακάτω τηλεγράφημα:


«Προς τον Ελληνικόν λαόν.
Είμαι ευτυχής αγγέλλων προς υμάς ότι σήμερον εβδόμην επέτειον της υπογρα­φής της συνθήκης του Βουκουρεστίου υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης μετά της Τουρ­κίας, η συνθήκη δι‘ ης αι κυριώταται σύμμαχοι δυνάμεις μεταβιβάζουσιν εις την Ελλάδα την κυριαρχίαν επί της Δυτικής Θράκης, ήτις είχε παραχωρηθή προς αυτός υπό της Βουλγαρίας δια της συνθήκης του Νεϊγύ, και η συνθήκη μετά της Ιταλίας, δι’ ης αύτη μεταβιβάζει εις ημάς τα Δωδεκάνησα. Καθ‘ ην στιγμήν το έργον, όπερ διεξά-γομεν εν μέσω τοσούτων δυσχερειών, στεφανούται δια τοιαύτης επιτυχίας, αισθάνο­μαι το καθήκον να εκφράσω προς τους συμπολίτας μου την βαθείαν ευγνωμοσύνην μου δια την σταθεράν εμπιστοσύνην με την οποίαν με περιέβαλον επί τόσα έτη, καταστήσαντες ούτω δυνατούς τους εθνικούς θριάμβους, τους οποίους πανηγυρίζομεν σήμερον. Η αυταπάρνησις, η εθελοθυσία, η ανδρεία, η καρτερία δ‘ επί πάσι του λαού όπως αντιμετώπιση πάντα κίνδυνον μάλλον ή να αθετήση τον δοθέντα λόγον του και απιστήση προς τας εθνικάς παραδόσεις, προσθέτουσιν εις την μακράν μας εθνικήν ιστορίαν λαμπροτάτας σελίδας, δια τας οποίας η σημερινή γενεά δικαιούται να είναι υπερήφανος. Η ιδική μου υπερηφάνεια είναι ότι είχον την τιμήν να ηγηθώ τοιούτου λαού εγκλείοντος ζώπυρα αισθήματα, ως και ικανού να διάπραξη έργα τοσούτον μεγαλοφυά, εάν μόνον καλώς οδηγήται».
Ε.Κ. Βενιζέλος
Δ. Κόκκινου, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος,
τόμος 2, α. 1272Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό παράθεμα και τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο
Α) Να δικαιολογήσετε τον ενθουσιασμό του Ελ. Βενιζέλου μετά την υπογραφή της
Β) Να στηρίξετε τη φράση : Γενικά, η συνθήκη των Σεβρών αποδείχτηκε «πιο εύθραυστη από τις πορσελάνες των Σεβρών» κατά τη φράση Γάλλου πολιτικού που βοή­θησε για το θρυμμάτισμα της.Προσοχή ! ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«Συνθήκη Σεβρών»- σελ. 96 (Η Συνθήκη … πραγµατικότητα) + σελ. 144 (Τον Ιούλιο … Ελλάδα)ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


(10 Αυγούστου 1920) :Συνθήκη των Σεβρών
25 Ιανουαρίου 1921 : [σελ. 97], Η Αναθεωρητική βουλή που προέκυψε από τις εκλογές Νοεμβρίου ανακηρύσσεται σε Συντακτική.